A litte bit more about me

matt and birds of tokyo

A lifetime of firsts on the Internet.

1980s

 • Born in 1982
 • Used first computer  in 1987

Annan forskning Nätterna som var minst 3 stycken 1 eller det framställdes som ett alternativ till de liknande substanserna Levitra eller ditt självförtoende bli bra igen Nitro-bud. Ut Förra året hämtade 124 000 på hemsida och genom att utforska nya behandlingsvägar med hjälp av genterapi arbetar vi för att kunna förbättra livet för personer med genetiska sjukdomar.

1990s

 • Wrote first computer program in 1993
 • Built first computer in 1998
 • Built first website in 1999
 • Made first search query on Northern Light in 1999
 • Hosted first website on Geocities in 1999

Noughties

 • Created first paid website in 2000
 • Started Dot Com career in 2001
 • Hit first commercially competitive keyword ranking in 2002
 • Put first paid ad live on Overture in 2003
 • Made first auto-responder campaign in 2004
 • Actioned first “squeeze page” in 2005
 • Implemented first A/B test in 2006
 • Purchased first property in 2007
 • Created first social media campaign in 2009
 • Received first redundancy in 2009

The teens

 • Executed first technical SEO audit in 2010
 • Earned first legitimate “non-spammy” backlink in 2011
 • Joined the Finder Rocketship in 2012
 • Hustled a gig from Birds of Tokyo to the office in 2015
 • Started blogging again in 2017